Op de website van GNI Brabant Midden

Van harte welkom op de website van het Genootschap Nederland-Israël afdeling Brabant-Midden. Het doel van het Genootschap Nederland-Israël is het wekken en verdiepen van belangstelling voor de staat Israël en het Joodse volk. Als vriendschapsvereniging wil het GNI de betrokkenheid bij Israël en zijn cultuur vergroten door het organiseren van allerlei activiteiten en het geven van voorlichting.

Binnen het GNI bestaat er bijzondere aandacht voor de cultuur van het Joodse volk vanaf de oudste beschavingen en de Bijbelse tijden tot en met het hedendaagse jodendom. De Joodse cultuur is veel breder dan het jodendom in strikt religieuze betekenis en dat komt met name tot uiting in de verscheidenheid aan onderwerpen die door een keur van deskundige sprekers worden behandeld op onze bijeenkomsten, die op diverse plaatsen in het land worden gehouden.

Het GNI is aan geen enkele politieke, maatschappelijke of godsdienstige stroming gebonden en staat open voor iedereen die binding heeft met en/of belangstelling heeft voor de veelzijdige aspecten van Israël en het jodendom.

Kijkt u gerust rond op deze website en volg ons via Twitter om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.