Waar haalt het volk Israël de energie vandaan om eeuw na eeuw door te zetten dwars door de meest verwoestende periodes heen? De inspiratiebron is de Torah die wekelijks gelezen wordt  in de synagoge. Volgens de traditie, oorspronkelijk door Mozes ingesteld en later door Ezra de schriftgeleerde uitgebreid. Elk kind dat de overgang van minderjarig naar volwassenheid maakt, leest ‘zijn/haar’ Parsja op de Sjabbat van zijn (12e bij meisje, 13e bij jongen) verjaardag. Door de Torah in het openbaar te lezen, wordt elk mens bij de tijd gebracht (update) t.a.v.  wat van hem/haar verwacht wordt als volwaardig lid van de Joodse gemeente. De Torah is geen esoterisch boek dat alleen voor een elite toegankelijk is, maar een exoterische instructiegids voor het leven waarin iedereen zich mag/moet verdiepen om zijn menselijke vermogen aan te scherpen. Dus de opvoeding van kinderen moet erop gericht zijn om zelf te kunnen lezen, zelf toegang tot de bronnen te hebben en daardoor ook kritisch te kunnen kijken. Voor een cultuur een zeer on-autoritaire aanpak. De Torah dient dan ook relevant te zijn voor nieuwe tijden en nieuwe ontwikkelingen. Hoe halen Joden ideeën uit de wekelijkse Parsja, die relevant zijn voor de hedendaagse dilemma’s? Vragen m.b.t. de samenleving, het individu, de familie, de politiek, en sociale complexiteiten.

De Torah werd in de woestijn gegeven om ons volgens de Mechilta(2e eeuw rabbijnse uitleg) duidelijk te maken dat het niet het privébezit is van Israël, maar bedoeld is voor de wereld. Daarom willen wij in deze cursus ons best doen om issues vanuit het ‘oeroude’ boek der boeken te ontdekken, te herinterpreteren en te zien of het klopt dat de Torah eeuwig ‘nieuw’ blijft in de zin van altijd relevant. Van de deelnemers aan het leerhuis wordt verwacht dat zij zich van tevoren voorbereiden om de geplande parsjiot (hoofdstukken) door te lezen met het oog op thema’ s die voor onze plenaire sessies het discours kunnen aanwakkeren.  Een actief leerhuis, dus.

De Najaarscursus is reeds afgelopen.                

De cursus voorjaar 2014.

Datum Parsha Tekst
16 jan. Jitro Ex. 18:1 – 20:23
20 feb. Ki Tisa Ex. 30:11 – 34:35
13 mrt. Kedoshim Lev. 19:1 – 20:27
3 apr. Shelach Lecha Nu. 13:1 – 15:41
15 mei Shoftim Deut. 16:18 – 21:9

Tijd:  19:30-21.30

Docent: Rabbijn dr. Tzvi Marx

Studiemateriaal: breng uw eigen Tenach of Bijbel mee,  liefst de Statenvertaling (uitg. Jongbloed, de herziene editie) omdat deze het dichtste bij het Hebreeuws blijft. Maar elke vertaling is te gebruiken (behalve de Willibrord, want dat is geen vertaling).

Waar: de Lambertuskerk op de Helvoirtseweg 5, Vught (op 10 minuten loopafstand van NS station Vught).

Aanmelden: via deze link, info@stichtingpardes.nl of bel 020-8455808.

Kosten: € 75,-

Meer info: neem contact op met Tzvi Marx, 073-6579141.

Download de flyer.