Leren over Bijbelse Antropologie vanuit Genesis

De Thora wordt volgens de Bijbel aan het volk Israël gegeven op de berg Sinaï.  Dus niet vanzelfsprekend bedoeld voor  alle volkeren. Dat het wél zo is, concludeert de Mechilta, een van de klassieke boeken in de Joodse uitleg literatuur. De Thora wordt in de Sinaï woestijn geschonken, niet in het Land Israël. In “no man’s land” zo te spreken. Via Israël is de Thora doorgegeven aan allen die geïnspireerd zijn om Thora te willen leren en wellicht ook na te volgen.

Het eerste boek Bereishit– In Het BeginGenesis, stelt als uitgangspunt dat alles zeer goed was in Gods ogen in zijn Schepping, tov me’od. Maar dan komen de problemen, al die gecompliceerde crisissen: van enkelvoudige moord tot wereldwijde holocaust en ondergang van een hele civilisatie; van disfunctionele gezinnen tot gijzeling en oorlog. Hoezo tov me’od?

Ondanks al deze realistische verhalen is het Joodse volk bereid opnieuw te beginnen en niet door al deze serieuze problemen in diepe wanhoop weg te zinken.

Wij lezen in Genesis ook over de moed van individuen die vooruit kijken en bereid zijn een nieuwe weg te gaan. De hamvraag blijft: Hoe begin je?  Na de Joodse nieuwjaar- feestdagen: Rosj haSjana, Yom Kippoer en Soekot- , beginnen Joden in de synagoge weer opnieuw de Thora te lezen,  vanaf Genesis, als een teken dat ook een mensenleven opnieuw kan starten. Maar simpel is dat niet. Ten eerste: opnieuw beginnen betekent niet dat alles wat reeds geschied is in iemands leven zomaar verdwenen is. Het zit a.h.w. ‘opgeslagen’ in herinneringen en gewoonten, in je karakter (dat wat ingekrast is) en kan daarom een obstakel vormen om nieuwe initiatieven te nemen. Ten tweede: je bent nu volwassen en je perspectief is niet meer dat naïeve van je jeugdige fantasiewereld.  Als volwassene weet je hoe moeilijk het is de energie en motivatie te vinden om toe te groeien naar dat nieuwe perspectief. Dan hebben wij het nog niet over hoe het goede idee te vinden, je daar naar te richten en vervolgens te realiseren in je leven.

Creativiteit is geen hobby. Het model van Gods innovatieve activiteit in Bereishit zou kunnen werken als een aansporing voor de mens om moed te vatten, om zelfvertrouwen te winnen, om zelf een kleine schepper te worden. Volgens Rabbijn Prof. Joseph B. Soloveitchik:  “De opdracht tot het vernieuwen en volmaken van de schepping betekent in de eerste plaats de opdracht tot zelf-creatie“. Jodendom als cultuur kan gezien worden als een training, een coaching, om op een creatieve manier verantwoordelijkheid voor het welzijn van de wereld te nemen, als individu, maar niet minder essentieel, ook als samenleving. Genesis moet je niet letterlijk lezen. Als heilig mythisch verhaal heeft het ons veel te leren over hoe ’mens’ te worden, over hoe daarmee te beginnen. Deze onderwerpen zullen wij bespreken in de studiesessies van het  leerhuis op basis van geselecteerde teksten uit Bereishit, Genesis.

Data najaar 2014

Datum Parsha Tekst
16 sept Bereishit Gen. 1:1-3-24
30 okt Bereishit Gen. 4:1-6:8
27 nov Noah Gen. 6:9-11-32
18 dec Lech Lecha Gen. 12:1-17:27

 

Data voorjaar 2015

Datum Parsha Tekst
22 jan Vajeira Gen. 8:1-22-23
19 maart Chaye Sara Gen. 23:1-25:18
23 apr Toldot Gen. 25:19-28:9
21 mei Wa’Yeetzee Gen. 28:10-32:3

 

Doelgroep: Iedereen die nieuwsgierig is en wil leren waarom de Joodse traditie zo gehecht is aan de Torah.

Literatuur: Breng eigen Tenach of Bijbel mee.  Aanbevolen, de Statenvertaling (Jongbloed editie) die het Hebreeuws het meest nabij is.

Locatie: Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, 5261CA Vught. 15 min. lopen van het NS station

Aanmelding en contact:
Tzvi C. Marx
Hopakker 40
5262 ML Vught
T: 073- 6579141
M: 06-42229139
E: marble@kpnmail.nl.

Tarief: €60 euro per 4 lessen. Betaling contant bij de eerste les, of via bankrekening: NL78INGB0007566556 ten name van C.R. Marx te Vught o.v.v. Vughts Leerhuis.