Waarom is voor het Joodse volk het land Israël onmisbaar voor het praktiseren van hun religie? Eeuwenlang heeft men het toch zonder eigen land moeten doen en ook vandaag nog leven miljoenen Joden elders in de wereld. Dus waarom is de relatie met dat land zo cruciaal?

Christenen hebben weliswaar een speciale band met Jeruzalem, Rome en Genève, maar zijn die plaatsen cruciaal voor de uitoefening van de religie? God kan immers overal gediend worden.
Deze actuele vragen vormen het thema van onze nieuwe studiedag.

Het grote verschil tussen de twee religies is dat het Jodendom gebaseerd is op een aardse, collectieve opdracht: in een met name genoemd land een samenleving inrichten op basis van Gods geboden c.q. richtlijnen. Dat kan alleen ten volle waar gemaakt worden als autonoom volk in eigen land, met verantwoordelijkheid voor landsbestuur, rechtspraak, gezondheidszorg enz.
Buiten Israël is de uitvoering van die opdracht beperkt tot het leven als minderheid rondom een synagoge.
In de Christelijke leer zijn met de komst van Jezus de geboden vervuld (opgeheven) verklaard en daarmee is de aardse,collectieve opdracht veranderd in een geestelijke opdracht tot individuele verlossing. Wereldwijd. Kerkmensen zingen wel over Jeruzalem, maar ernaar verlangen? Hoogstens naar een hemels Jeruzalem.

We beperken ons tot deze twee religies. Ook voor de Islam geldt overigens dat men wel heilige steden kent (Mekka, Medina) maar als missionaire opdracht de hele wereld in het vizier heeft.

Het gaat deze dag over theologische uitgangspunten, maar die zijn van groot belang om de achtergronden en emoties in het M.O. conflict beter te kunnen plaatsen.

Met inleidingen van Leo Mock, docent Judaica aan de UvA en Universiteit Tilburg, betrokken bij tijdschrift Tenachon.
En Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit. Publicaties op het gebied van bijbelse theologie.

’s Middags bestuderen we teksten over dit thema in kleine groepen.

Datum: maandag 3 november a.s. van 10.00 – 16.00 uur.
Plaats: Bergkerk, Dr. A.Kyperlaan 2, te Amersfoort. Op loopafstand van het station.
Deelname: 30 euro (incl. koffie/thee/lunch). Studenten 20 euro. 0,25 studiepunten
Info en aanmelding: www.appelkerkenisrael.nl of 073-6579141
of aanmelden direct aan de zaal.