Het 8-daagse Chanoeka, inwijdingsfeest (dit jaar 17 – 24 dec), wordt gevierd met het aansteken van de achtarmige kandelaar. Het verhaal van de Maccabeeën staat model voor het vasthouden aan de Joodse cultuur. Dit jaar is ook een sabbatsjaar. Ook dan gaat het om een soort bevrijding. Dat Chanoeka en het sabbatsjaar beide het fundament van het Jodendom vormen, zullen we vieren met muziek, uitleg en ritueel. Breng uw chanoekia en doe mee!

Met optreden en/of bijdragen van:

Drs. T.A. (Tom) Fürstenberg, Chazzan (voorzanger bij synagogediensten) van de Joodse gemeente Beth Shoshanna in Deventer en van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht. Hij treedt regelmatig op bij andere joodse gemeentes in Nederland en ook in het buitenland. Daarnaast geeft hij les in de kunst van het voorzingen alsmede het ‘laajnen’ (op speciale wijze reciteren) uit het Sefer Torah (Torahrol), maar ook de andere boeken van Tenach (zoals de Profeten, Ester, Ruth, enz.). Daarnaast is hij de oprichter en voorzitter van Stichting Joods Apeldoorn. In het dagelijks leven is hij organisatieadviseur en docent (wis- en natuurkunde).

Dr. Tzvi Marx, rabbijn vanuit NYC, woonde in Israel en docent Jodendom overal in Nederland.

Marja vd Beld, voorzitter van het Genootschap Nederland-Israel afd Brabant Midden.

Dganiet Kislev, Tilburgse kunstenares van Israelische afkomst presenteert haar werken.


CHANOEKA VIERING 14 DECEMBER 2014 15.00 – 17.00 uur
LOCATIE: Petrakerk, Salahutuplein 35 Vught
ENTREE: € 7,50 (incl. Koffie/Thee)