Posts on oktober 2015

Studiedag Platform Appel Kerk en Israël

De Bijbel: geweldig of gewelddadig?

maandag 16 november 2015
9.30 uur -16.00 uur

Huize Beukbergen
Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht

Huis ter Heide

We worden overspoeld met oorlogsberichten. Met afschuw kijken we naar de barbaarse praktijken van IS en het Syrische leger. Maar komen we in de Hebreeuwse bijbel ook niet het nodige oorlogsgeweld tegen, vaak zelfs in opdracht van de Eeuwige? Tegelijkertijd zijn we heel dankbaar voor de geallieerde legers die Europa van de Nazis bevrijdden.

Oorlog blijft ingewikkeld en dat geldt zeker ook voor bijbelteksten over dit onderwerp. In het verleden stelde de kerk tegenover het wrede Oude Testament de vrede die in Christus was verschenen. Maar ook de Christenen hebben vele bloedige oorlogen gevoerd. Is oorlog altijd slecht of bestaat er zoiets als een rechtvaardige oorlog? Zijn er morele voorwaarden en grenzen?

We willen weten hoe Joden en Christenen met deze vragen zijn omgegaan. En wat ze betekenen voor een legerpredikant op missie in oorlogsgebieden. In de hoop dat het ons kan helpen bij het interpreteren van deze lastige teksten en bij het bepalen van onze houding tegenover daders en slachtoffers.

Lees verder…

Vughts Leerhuis seizoen ’15-’16: Mens en volk wat zijn jullie?

Bijbelse Antropologie vanuit Genesis en Exodus

De Thora wordt volgens de Bijbel aan het volk Israël gegeven op de berg Sinaï.  Dus niet vanzelfsprekend bedoeld voor  alle volkeren. Dat het wél zo is, concludeert de Mechilta, een van de klassieke boeken in de Joodse uitleg literatuur. De Thora wordt in de Sinaï woestijn geschonken, niet in het Land Israël. In “no man’s land” zo te spreken. Via Israël is de Thora doorgegeven aan allen die geïnspireerd zijn om Thora te willen leren en wellicht ook na te volgen.

Het eerste boek Bereishit– In Het BeginGenesis, stelt als uitgangspunt dat alles zeer goed was in Gods ogen in zijn Schepping, tov me’od. Maar dan komen de problemen, al die gecompliceerde crisissen: van enkelvoudige moord tot wereldwijde holocaust en ondergang van een hele civilisatie; van disfunctionele gezinnen tot gijzeling en oorlog. Hoezo tov me’od?

Ondanks al deze realistische verhalen is het Joodse volk bereid opnieuw te beginnen en niet door al deze serieuze problemen in diepe wanhoop weg te zinken.

Lees verder…