Of: Na de uittocht, wat nu?

De Thora wordt volgens de Bijbel aan het volk Israël gegeven op de berg Sinaï.  Dus niet vanzelfsprekend bedoeld voor  alle volkeren. Dat het wél zo is, concludeert de Mechilta, een van de klassieke boeken in de Joodse uitleg literatuur. De Thora wordt in de Sinaï woestijn geschonken, niet in het Land Israël. In “no man’s land” zo te spreken. Via Israël is de Thora doorgegeven aan allen die geïnspireerd zijn om Thora te willen leren en wellicht ook na te volgen.

Het eerste boek Bereishit– In Het BeginGenesis, stelt als uitgangspunt dat alles zeer goed was in Gods ogen in zijn Schepping, tov me’od. Maar dan komen de problemen, al die gecompliceerde crisissen: van enkelvoudige moord tot wereldwijde holocaust en ondergang van een hele civilisatie; van disfunctionele gezinnen tot gijzeling en oorlog. Hoezo tov me’od?

Ondanks al deze realistische verhalen is het Joodse volk bereid opnieuw te beginnen en niet door al deze serieuze problemen in diepe wanhoop weg te zinken.

Lees verder…