Posts on november 2016

Chanoeka in Vught: Vrolijkheid in vrijheid


zondag 18 december 2016 om 15.00-17.00 uur .

Het Bevrijdings-en-Inwijdingsfeest, Chanoeka (dit jaar 7-14 dec), wordt gevierd  met het aansteken van de Chanoekia, de achtarmige kandelaar. Optreden van de klezmergroep Klezmajeur, bestaande uit Cora van den Berg: viool en zang ; Erwin Engelsma: klarinet en zang, Heleen ’t Hart: accordeon, Onno van Hagen: contrabas. De naam is een woordspel van `Klezmer`en `Majeur`om het vrolijke karakter van de muziek te benadrukken.

Het Chanoeka verhaal van de Maccabeeën  staat model voor de strijd tegen assimilatie en voor het vasthouden aan de Joodse cultuur. Met muziek (o.a.  jiddisch en hebreeuws), met ritueel en verhalen wordt dit zoals elk jaar gevierd in Vught.

Rabbijn Dr. Tzvi Marx zal voor uitleg zorgen. Marja vd Beld, voorzitter van het Genootschap Nederland-Israel afd Brabant Midden zal het publiek verwelkomen en uitleggen waar het Genootschap voor staat. Deganiet Kislev, kunstenares uit Tilburg zorgt voor de traditionele Chanoeka soefganiot (oliebollen) en zal ook haar schilderijen laten zien. Deze zijn bijzonder vanwege het origineel gebruik van beton als kleurbasis op canvas. Er zijn ook Israelische producten te koop, geregeld door Alfred en Irene Fietje uit Eindhoven.

Data:    zondag 18 december 2016
Tijd:     15:00 tot 17:00 uur
Locatie:  Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5 Vught
Entree: € 8,- inclusief koffie/thee

Studiedag Platform Appel Kerk en Israël

Erasmus was geen humanist!?

dinsdag 22 november 2016 9.30 uur -16.00 uur
GROTE KERK te ‘s-HERTOGENBOSCH – Kerkstraat 20

In dit Erasmusjaar worden we overladen met eerbetoon aan Erasmus als humanist, pacifist, voorvechter van tolerantie en gewetensvrijheid. Eén aspect komt echter zelden aan bod namelijk zijn afkeer van Joden en Jodendom. Daarin deed hij niet onder voor Luther. In het essay van Prof. dr. Hans Jansen “ Protest van Erasmus tegen de renaissance van de Hebreeuwse literatuur”, lezen we hoe Erasmus de paus waarschuwt dat er ‘voor de leer van Christus niets gevaarlijker en vijandiger is dan deze pest’.

Dat roept de vraag op: was Erasmus wel een humanist? Hoe humaan was zijn humanisme eigenlijk? Prof. dr. Hans Jansen zal het genoemde essay kort introduceren. Het zal ter plekke ook in beperkte oplage te koop zijn. Na deze introductie zullen twee inleiders daarop reageren, te weten Dr. Ing. Fred Neerhoff en Rabbijn dr. Tzvi Marx.

In het middagprogramma gaan we in kleine groepen in gesprek n.a.v. teksten over humaniteit van Erasmus en vanuit het Jodendom.

PROGRAMMA
09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee,
10.00 uur: Welkom en inleiding op deze studiedag
10.15 uur: Prof.dr.Hans Jansen introduceert zijn essay “Protest van Erasmus tegen de renaissance van de Hebreeuwse literatuur”.
10.25 uur: Inleiding door dr.ir.Fred Neerhoff, getiteld: ” De Erasmusmythe”. De katholieke Erasmus betrachtte weliswaar tolerantie en humaniteit jegens gelijkgestemden, maar die tolerantie verkeerde uit angst voor ondermijning van zijn christelijke wereldbeeld juist in het tegendeel zodra het andersdenkenden betrof.
10.55 uur: koffie/theepauze
11.25 uur : Inleiding door Rabbijn dr.Tzvi Marx, getiteld: “Humaniteit in het Jodendom”.
11.55 uur: Gelegenheid tot reageren
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: In kleine groepen lernen: bestuderen van teksten over de humaniteit van Erasmus en de humaniteit vanuit het Jodendom
15.00 uur koffie/theepauze
15.30 uur: Terugblik
16.00 uur: Afsluiting


Aanmelding symposium geschiedt door overmaking van € 30,00 op IBAN: NL 98 INGB 000955 3726 t.n.v. St. Appèl Kerk en Israël, Nieuw-Vennep, of telefonisch op nummer 073- 6579141.
Eigen lunch meenemen. Koffie, thee en melk bij de prijs inbegrepen.

Accreditatie: Deelname levert 0.25 PE-punt op. Bewijs van deelname wordt u op 22 november uitgereikt


 

Download het programma en de routeinformatie (PDF)

Contacnt: info@appelkerkenisrael.nl.
Tel.: 073 -6579141
Zie ook: www.appelkerkenisrael.nl