Lezing: Een verkenning van de Joodse Keuken

Om de joodse keuken goed te begrijpen is het van belang om te weten wat kosher inhoudt en dat onderwerp zal een belangrijk onderdeel zijn van dit verhaal. Verder gaan we kijken naar de Nederlands joodse keuken met een stukje van haar geschiedenis. We zullen het dan ook hebben over wat misschien typische Nederlandse gerechten lijken maar die toch een joodse oorsprong hebben. En omdat het toch over de keuken gaat zullen we ook een aantal kookboeken de revue laten passeren.

Spreker Tommy Eland (1966) heeft gestudeerd aan de Hotel Management school in Maastricht en later economie aan de Universiteit in Tilburg. Hij heeft diverse functies vervuld in de horeca. Thans werkt hij deels voor de Koninklijke van den Boer groep. Bij dit bedrijf was hij betrokken bij diverse grote projecten zoals de EXPO in Shanghai, Olympische Spelen in Brazilië en evenementen voor Aramco o.a. in Japan. Daarnaast  werkt hij ook nog als zelfstandig horeca consultant, en reist voor het geven van trainingen en begeleiden van bedrijven over de hele wereld. Tevens is hij lid van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Horeca & Catering.

De bijeenkomst vindt op donderdag 6 juni  om 20.00 uur plaats in de Pinksterterp, Vianenstraat 102 te Oss (achter de Paaskerk, Wethouder van Eschstraat 165, parkeergelegenheid aan de voorkant van de Paaskerk).

Jom Ha’atzmaoet- 71 Jaar Onafhankelijkheid

‘De verhouding tussen Nederland en Israël, 1945-heden: een terugblik’  met historicus Dr. Bart Wallet
Zondag 7 april 2019 15.00-17.00 uur

Het enthousiasme voor de stichting van de Staat Israël in 1948 was overweldigend. Veel Nederlandse jongeren wilden de kibboets ervaring meemaken als vrijwilliger om de geest van het nieuwe Israël te beleven. Eindelijk vrijheid voor een volk dat zo lang in ballingschap was en leed onder pogroms en vervolgingen. Maar deze onvoorwaardelijke steun is overgewaaid. Anti-Israël kritiek wordt vaak terecht of niet als antisemitisme uitgelegd. Waar komt deze wending vandaan? Dat is een van de spannende vragen die de historicus Bart Wallet zal bespreken op de viering van Israël’s 71e Onafhankelijkheidsdag in de Lambertuskerk.

Dr. Bart Wallet is universitair docent politieke en religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Joodse- en Midden-Oosten studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ‘een van de toonaangevende experts over de Nederlands- Joodse gemeenschap’, volgens The Times of Israel  en een ‘wandelende encyclopedie van de Nederlands-Joodse geschiedenis’, volgens het  Nieuw Israëlitisch Weekblad.

De heer Micha Scheffer,  expert op het gebied van computerwetenschap, zal met gebruik van video uitleggen hoe het oeroude bijbels Hebreeuws op revolutionaire wijze ontwikkeld is tot de moderne Israëlische omgangstaal. Hij  is geboren in Kibbutz Kfar Ha-Choresh in Galilea en woont sinds 1989 in Geldrop.
Het programma zal afgewisseld worden met Israëlische muziek. Het welkomstwoord is van

Marja van den Beld, voorzitter van de afdeling Brabant Midden van het Genootschap. Rabbijn Dr. Tzvi Marx  zal de inleiding houden over het bestaan van Joden in Vught sinds de 12e eeuw, de oudste Joodse vestiging in Nederland. Tijdens de pauze zijn er Israëlische lekkernijen, die door kunstenares D’ganiet Kislev gebakken zijn, te genieten en producten te koop.

Datum: Zondag 7 april 2019 15.00-17.00 uur
Locatie: De Lambertuskerk, Helvoirtseweg  5 te Vught.
Entree: €8 bij de ingang incl. koffie/thee en lekkernij.

Chanoekaviering – “Israël veilig en vitaal”

Op 2 december om 15:00 vieren we Chanoeka in de Lambertuskerk in Vught. Het Bevrijdings-en-Inwijdingsfeest, Chanoeka (dit jaar van 2-10 dec),  wordt hier in Vught gevierd met Duo Mozaiek.

Dat de Makkabeeën in de eerste eeuw v.C. tegen de Griekse bezetters in Judea vochten, is niet het belangrijkste aspect van Chanoeka. Indrukwekkender is dat de traditie en cultuur van het Jodendom veilig gesteld werd voor meer dan 2000 jaar, tot de dag van vandaag. Dát vieren wij. Andere culturen kunnen het Jodendom niet vervangen, maar ze kunnen wel verrijkt worden door ideeën vanuit de Joodse traditie. Lang geleden verklaarde de profeet Jesaja  al dat `het huis (lees: cultuur) van de Eeuwige een gebed en zegen zal zijn voor alle volken`. `Welkom` zeggen de Joden! Zegt het volk Israël in het Land en elders. De Chanoeka viering wordt weer gesponsord door het Genootschap Nederland Israël. Het boeiende culturele gezicht van Israël wordt gepresenteerd met live muziek, het lichtjes ritueel, originele kunst, verrassende verhalen en tongstrelende lekkernijen.

Duo Mozaïek

Duo Mozaïek bestaat uit violist Marieke Brokamp en accordeonist  Annemarie Sijmonse. Marieke (1984) studeerde af aan het conservatorium in Maastricht. Al voor haar studie speelde zij mee in Het Zeeuws Orkest, waarvan zij nog altijd deel uitmaakt. Daarnaast is zij violiste van het Zeeuws Kamerorkest TY. Een tijd lang speelde Marieke bij de band Fragile, waarvoor zij ook muziek arrangeerde. Zij speelde daarnaast in de JP Seeger session band, waarmee zij internationaal optrad in theaters en op festivals. Annemarie studeerde accordeon aan het Brabants Conservatorium te Tilburg, waar ze later ook een applicatiecursus voor dirigeren en arrangeren volgde. Ze was docente accordeon en volksmuziek verbonden aan de muziekscholen in Tilburg en Roosendaal, dirigente van de accordeonorkesten Con Brio en Les Musiciens Joyeux in Tilburg en Apollo ’77 in Hilvarenbeek. Als accordeoniste speelde ze in accordeonduo “Mozaïek” en de volksmuziekorkesten “Pendel” en “Pivo”. Zij traden op in binnen- en buitenland. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ze wilde graag weer bij de zee wonen.

In 1998 verhuisde ze dan ook naar Zeeland. Zij speelde in Duo Hai Noroc samen met panfluitiste Juliëtte de Visser en in volksmuziekgroep La Violetta. Momenteel heeft ze een lespraktijk voor accordeon en leidt ze Het Zeeuws Volksmuziekensemble. Zo spelen zij op feesten, festivals, tijdens lezingen en openingen van tentoonstellingen.

Datum: 2 december 2018 om 15:00
Locatie
: Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, Vught
Entreé: € 8.00 incl. koffie/thee

Waarom is er antisemitisme?

door Rabbijn dr. Tzvi Marx

Kristallnacht anno 2018 brengt weer de vraag op tafel `waarom er antisemitisme is`. Dit was ook de kop in Trouw (8-11-18) in de sectie Religie en Filosofie: Theologisch Elftal. Rabbijn Lody van de Kamp en Prof Eric Borgman waren aan het woord over dit verschrikkelijke onderwerp. Maar je wordt niet wijzer van wat deze intellectuelen te vertellen hebben.

Lody benadrukt terecht dat “het haat zaaien al begon met de kerkvaders, … in de katholieke kerk, maar ook bij de Reformatie” door Luther en Calvijn. Ik voeg toe het beroemde  icoon van het Europese humanisme, Erasmus. Lody legde een duidelijk verband tussen deze achtergrond en Hitler, “die niets zelf hoefde uit te vinden. Dat had het christendom al eeuwenlang gedaan.” Maar Borgman stelde terecht dat jodenhaat al voor het christendom bestond bij de Romeinen. En ook in het Bijbelboek Esther komt het voor in het plan van Haman om de Joden te vernietigen. Ik voeg daar aan toe de haat van Farao die ertoe leidde dat de Israëlieten tot slaven gemaakt werden.

Lody heeft gelijk als hij zegt dat pas “vanaf het moment dat de Kerk zichzelf beschouwde en presenteerde als de absolute waarheid,” zich het patroon van antisemitisme ontwikkelde in de kerkgeschiedenis. Maar mijn punt is dat dit slechts een deel van het geheel is. Het absolutisme van de kerk is de bron van joden-haat, niet dat zij anders  geloven. En dit geldt niet alleen voor de kerk, maar ook voor islamitische joden-haat. En dat verklaart ook de joden-haat van Haman, Farao, Lenin, Stalin en Hitler.

Wat hebben al die verschillende situaties gemeenschappelijk? Zij streven naar absolutisme. Absolute loyaliteit aan hun dogmatische beginselen en vooronderstellingen. Geen kritiek alsjeblieft! Dan pas ben je een goede burger, hoor je erbij. Het is, wat ik zou noemen, de “Toren van Babel obsessie” (Gen. 11,6). Het verlangen naar een maatschappij die bestaat uit: “een volk , een taal” in de zin van `slechts’ een volk. Minderheden worden niet getolereerd. En “slechts” een taal, dat wil zeggen één (1) mening, geen kritiek, geen discussie, geen andersdenkenden. Daarom heeft de Eeuwige dit monsterlijk plan gedwarsboomd door hun taal te verwarren. Het streven naar dit soort uniciteit die wij dictatuur noemen, totalitaire overheersing van intellectuele of politieke aard is met dit ingrijpen niet gestopt. De mensen, met hun maatschappelijk angsten, proberen toch zekerheid te garanderen via dogmatische en disciplinaire methodes. Universeel denken, zoals gerepresenteerd door de Romeinse overheid, door Christelijke en Islamitische klassieke theologie, of door absoluut atheïstische ideologieën zoals communisme of Maoïsme houden dit gevaar in.

De Joden zijn per definitie niet te integreren in dit soort denkwerelden. Want Jodendom, Tora, Talmoed, leert Joden andersdenkenden te respecteren, nee te bemoedigen, te inspireren. In Nederland is de uitspraak “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” een basiswaarde van de algemene cultuur. Dus conformisme is een groot goed. Maar in het Jodendom heb je met `gewoon doen’ nog niets gedaan. Innovatie, chiddoesh, ondernemen, is aan de orde van de dag. God innoveerde door de schepping uit het niets te regelen. Aan ons die naar zijn beeld geschapen zijn, is opgedragen om ons deze eigenschap van originaliteit toe te eigenen. Dus dogmatisch denken, eisen, integreren gaat in tegen de culturele natuur van de Jood. Totalitaire heersers voelen dat aan bij Joden. Het is bijna een reflex om Joden om die reden uit te stoten. Niet verrassend is dat Joden het beste gedijen in maatschappijen zoals de vrije wereld in het Westen waar meningsuitingen en initiatieven gerespecteerd en gewaardeerd worden.

Maar ook daar zijn er restanten, en niet kleine restanten van vorige totalitaire, dogmatische culturen, die niet makkelijk uitgewist kunnen worden. Jodenhaat kan in deze omgeving alleen al in de taal diep geworteld blijven. Een voorbeeld: `Farizeeën` in het van Dale Woordenboek betekent `schijnheilig.` Hoe dan ook, dit verklaart waarom joden-haat zo een lange geschiedenis heeft, voor en na het christendom.

Dat Lody antisemitisme denkt op te lossen door samen met Moslims “koffie te drinken” en daardoor elkaar “beter te leren kennen”, is aardig, maar te oppervlakkig. Het zal misschien voor een paar individuen fijn zijn, maar de kern van de joden-haat wordt hier niet aangepakt. Culturen en theologie, die absolutisme en dogmatisch denken eisen, moeten van binnenuit hun houding hierover veranderen. Tot die tijd is het enige effectieve Joodse antwoord op antisemitisme (behalve gebed tot de Eeuwige) een sterke Joodse staat Israël die Joden kan beschermen.

Misschien is het bestaan van zo’n staat Gods antwoord op ons gebed om veiligheid. Zijn wegen zijn  ondoorgrondelijk, wie kan ze volgen?

Israël viert 70 jaar jubileum in Vught

zondag 15 april 2018  15.00-17.00 uur

Na 1800 jaar ballingschap, tot het jaar 1948, volgde 70 jaar van nationale vrijheid voor het Joodse volk, tot nu toe, door het bestaan van de Staat Israël. Dit jubileum zal gevierd worden in Vught met het optreden van Jatszani Klezmer, een ensemble van 5 musici onder  leiding van Boris Kwant. Zowel Hebreeuwse als Jiddische klanken van vreugde, geluk, saamhorigheid en hoop, maar vooral dankbaarheid, zullen de lucht vullen.

Na het welkomstwoord door Marja van den Beld, voorzitter van de afdeling Brabant Midden van het Genootschap, zal Rabbijn Dr. Tzvi Marx uitleggen hoe het Hebreeuwse woord “ todah” (bedankt) verbonden is aan “hodaja” (erkenning) en wat het geheim is van dit succesverhaal.

De Bijbelse stelling dat “het niet goed is voor de mens alleen te zijn” geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor volkeren. De internationale stappen die geleid hebben tot deze grote gebeurtenis, gesteund door de internationale gemeenschap, zijn: de Britse Balfour-verklaring in 1917, het Mandaat van de Volkenbond in 1922 en de stemming voor het verdelingsplan op 29 november 1947 in de Verenigde Naties. Hierna lag de weg open voor de uiteindelijk stichting van de staat Israël.

Er zal uitgebreid stil gestaan worden bij de dankbaarheid voor de betrokkenheid tussen Nederland en Israël als bondgenoten, een dankbaarheid die ook de basis vormt voor het genootschap. Tijdens de pauze zijn er Israëlische hapjes te genieten van kunstenares Dganiet Kislev, en er zijn Israëlische producten te koop.

Datum: zondag 15 april 2018 van 15:00 tot 17:00 uur
Locatie:
De Lambertuskerk,  Helvoirtseweg 5 in Vught.
Entree: €8 bij de ingang incl. koffie/thee en lekkernij.

 

23 april studiedag: ‘Met Jezus krijg je zijn volk erbij’

Stichting Platform Appèl Kerk en Israël nodigt u uit voor een studiedag op maandag 23 april 2018  als thema: ‘Met Jezus krijg je zijn volk erbij’

Jezus is niet van de kerk, maar van Israël. Als kerk praten wij over Jezus alsof hij één van ons is, maar kennen wij hem eigenlijk wel? Heel zijn doen en denken, zijn leren en vieren waren Joods. Het goede nieuws dat hij bracht is het goede nieuws van Israël. Jezus volgen, zou dus de vraag moeten oproepen: wat heeft Israël te zeggen dat de kerk moet horen?  In plaats daarvan heeft de kerk eeuwenlang in tegenstellingen gedacht: evangelie versus “wet”, Jezus versus de Farizeeën, de kerk tegenover Israël. Alsof Jezus los van Israël te begrijpen zou zijn.

Deze zelfkritische vragen stelt de bekende Amerikaanse theoloog Paul van Buren (1924 – 1998) in zijn boek

“A Christian Theology of the People Israel”. Weerslag van jarenlange intensieve dialoog met de rabbijnen van het Shalom Hartman Institute in Jeruzalem.  Hij ziet het als de plicht van de kerk om te luisteren naar het getuigenis van Israël over God.

Op deze studiedag staat de indringende vraag van Paul van Buren centraal:

Zijn we bereid Jezus als Jood te ontmoeten, te midden van zijn volk, ook als dat de vanzelfsprekendheden in onze christelijke traditie ter discussie stelt?

Sprekers:

Rabbijn Lody van de Kamp

Rabbijn Lody B. van de Kamp (BEd.) is onder meer lid van het curatorium van het Joods Studiecentrum in Leiden, lid van het Strategisch Netwerk “Radicalisatie en Polarisatie van de stad Amsterdam” en auteur van o.a. “Sara, het meisje dat op transport ging”, “Weeskinderen”, “Oorlogstranen”, “Alleen”, “Dagboek van een verdoofd rabbijn”, “De Joodse slaaf”.

Drs. Kees de Vreugd

Kees de Vreugd studeerde theologie in Utrecht en Jeruzalem, is lid van het Platform Appèl Kerk en Israël, eindredacteur van het tijdschrift “Israël en de Kerk” en pastoraal medewerker in de Hervormde Gemeente Ede.

Programma

10.00 uur:    Ontvangst met koffie/thee,

10.30 uur:    Welkom en inleiding op deze studiedag

10.45 uur:    Rabbijn Lody van der Kamp

Titel van zijn bijdrage: ” Voor mij is de Christelijke Jezus niet de Messias.” De ondertitel luidt: “Trouw blijven aan de Thora.”

Gelegenheid tot het stellen van vragen

  1. 30 uur:   Koffie/theepauze

11.45 uur:    Drs. Kees de Vreugd

Titel van zijn bijdrage: “Luisteren naar Israëls getuigenis: Vreugde en noodzaak”.

Christenen kunnen niet om Israël heen, want Jezus is Jood en de Bijbel is een Joods boek. En Israëls eigen getuigenis brengt ons ook dichter bij onze oorsprong. Over de vreugde en de noodzaak van de ontmoeting met Israël.

Gelegenheid tot het stellen van vragen

12.30 uur:    (Vegetarische) Lunch

13.30 uur:    Meet & Greetgroepen.

Luisteren naar Israël laat teksten anders klinken. De praktijk leert dat predikanten het soms lastig vinden om de “ontdekkingen” uit het leerhuis in de gemeente te introduceren. Wat maak je los? Daarom is er in de middag gelegenheid om in kleine groepen praktijkervaringen te horen van dominees die de sprong hebben gewaagd en gemeenteleden die er getuigen van waren/zijn.

14.30 uur:    Terugblik

15.00 uur:    Afsluiting

Aanmelding studiedag geschiedt door overmaking van € 30,00  op rekeningnummer: NL 98 INGB 000955 3726 t.n.v. St. Appèl Kerk en Israël, Nieuw-Vennep. Uw betaling geldt als aanmelding.

In de prijs is inbegrepen: koffie/thee en lunch.

info@appelkerkenisrael.nl. Tel.: 073 -6579141

Zie www.appelkerkenisrael.nl onder vermelding van ‘studiedag 2018’.

Vergader- & congrescentrum De Schakel

Oranjelaan 10
3862 CX  Nijkerk

Tel. 033 – 246 0804
www.deschakelnijkerk.nl

PARKEREN ROND DE SCHAKEL

Op het terrein van de Schakel kunt u gratis parkeren.

Routebeschrijving

Auto A28 vanaf Zwolle / Utrecht / Amersfoort Neemt u afslag Nijkerk (9) vanaf de autosnelweg A28 tussen Utrecht en Zwolle. Wanneer u vanaf de afslag richting Nijkerk rijdt, slaat u bij de rotonde rechtsaf richting het Centrum. Vervolgens bij de 2e rotonde linksaf de Oranjelaan oprijden. U ziet de Schakel aan uw linkerzijde. A30 / A1 vanaf Apeldoorn / Arnhem / Ede Bij knooppunt Barneveld neemt u de provinciale weg richting Nijkerk. Wanneer u Nijkerk binnen rijdt gaat u bij de rotonde rechtsaf. Bij de volgende rotonde (Hoefslag) weer rechts en als u het spoor over rijdt bij het NS-station opnieuw rechtsaf. U rijdt nu de Oranjelaan op en ziet De Schakel aan uw rechterzijde.

Tevens kunt u vrij parkeren bij het NS-station (P+R) en aan de Oranjelaan kunt u gratis parkeren middels een parkeerschijf (blauwe zone). Een parkeerschijf is verkrijgbaar bij De Schakel.

Parkeergarage ‘De Oosterpoort’ is de dichtstbijzijnde overdekte parkeergarage. De ingang is bij de rotonde even voorbij De Schakel. Klik hier voor een routeplanner.
Het parkeertarief is € 0,70 per uur. U kunt echter ook een dagkaart tegen een gereduceerd tarief bij ons aanschaffen. Hiervoor betaalt u € 4,00.

Openbaar Vervoer

De Schakel is ook goed per trein te bereiken. Het NS Station ligt op slechts 200 meter afstand van De Schakel en is rechtstreeks te bereiken vanaf de intercitystations Amersfoort, Utrecht en Zwolle (2 x per uur).

Palestijnen haten elkaar ongekend fel

Een lezing van Els van Diggele op donderdag 12 april om 20:00 uur in de Pinksterterp, achter de Paaskerk, Wethouder van Eschstraat 165 in Oss.

Het gaat slecht met de Palestijnen, ondanks de vele miljoenen die de Europese Unie en de rest van de wereld in de Palestijnse staat investeert. Het zijn, volgens Els van Diggele, weinig vruchtbare investeringen, zeker waar het vredesproces met Israël in het geding is. De Palestijnen haten elkaar zelfs feller dan dat ze de Joden haten.
Ze zien ook geen kans om orde op zaken te stellen in de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever. “Het leven in Gaza is een en al ellende. Vertel jij me wat deze stank, die chaos, wetteloosheid en anarchie, de moordpartijen, familievetes en diefstal van land, ons ongeorganiseerde verkeer – wat dit allemaal te maken heeft met de bezetting?” Aldus Ghazi Hamad, een verklaard tegenstander van Israël die desondanks verzucht dat het onder de Joden beter was.

Els van Diggele heeft deze situatie geschetst in een boek dat heet “We haten elkaar meer dan de Joden” en het is deel drie van een drieluik over onenigheid tussen Joden om hun identiteit (Een volk dat alleen woont), vetes tussen de vele stromingen van het christendom in Israël (Heilige ruzies) en nu dan de situatie bij de Palestijnen. Ze schrijft met ervaring uit de eerste hand – ze woonde in een huurflat in Ramallah op Palestijns gebied en sprak met enkele honderden Palestijnen – gematigd en extreem.

Of er met financiële steun uit het buitenland een einde aan die haat en tweedracht kan komen? Het conflict tussen groepen van Palestijnen duurt al een eeuw en in de jaren ‘20 al verloren de gematigde Palestijnen. Parallellen zien we nu bij Hamas en al Fatah. “Abbas houdt zich met hulp van Israël staande en zijn Fatah-ambtenaren die overdag in cafe’s anti-joodse taal uitslaan, werken ’s avonds met Israël samen tegen Hamas. Zo bizar is het”.

De schrijfster zal een verbazingwekkend verhaal vertellen op donderdag 12 april om 20:00 uur in de Pinksterterp, achter de Paaskerk, Wethouder van Eschstraat 165 in Oss. Er is parkeergelegenheid. Om 19.30 uur is er een korte ledenvergadering.

Jeruzalem, Hoofdstad van de Staat Israël en van het Volk Israël (Am Yisroel)

Een artikel geschreven door Rabbijn dr. Tzvi Marx

Een belediging voor de Islam

Men moet iets zeggen over de ophef die veroorzaakt is door de verklaring van president Trump dat de VS Jeruzalem erkent als de “capital of Israel.”  Vanwaar al dit hysterische, negatieve geschreeuw in de Arabische wereld, een negativiteit die ook opgeld doet in de zogenaamde “liberale” journalistiek? “Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is” (Ps. 122:3) verklaarde de psalmist lang geleden. “Hecht samengevoegd” is een legitieme vertaling van het Hebreeuws “ke’ir sje’ chubra la jachdav”. Maar de Hebreeuws taal laat ook andere vertalingen toe, zoals in de midrash “als een stad die mensen verbindt met elkaar”. Het woord “chubra” is grammaticaal verbonden aan de term “chaber” – vriend, maar ook aan het werkwoord “chabeer” binden. In welke zin is Jeruzalem bindend? Het kan verbindend werken als mensen met liefde elkaar vinden om samen een leuke, gezellige, tolerante maatschappij op te bouwen.

Maar het tegenovergestelde kan ook het geval zijn:  volkeren die zich verbinden tegen Jeruzalem, zoals wij nu meemaken als de VN binnenkort mag horen waarom Joden, Israëliers,  Jeruzalem niet mogen beschouwen als hun hoofdstad, omdat het altijd Moslim erfgoed was  en geen Joods erfgoed. Propaganda die duizenden keren herhaald wordt in kranten en op internetsites. De Bijbel zou verdraaid zijn door Joden en Christen en kan dus niet als bewijs dienen om het Joodse verband met deze plek als het eeuwige Makom (Mokum in het NL) van de Heilige te bevestigen. Jeruzalem met al haar namen (zoals Zion) wordt meer dan 700 keer vermeld in de Tenach. Nee! Jeruzalem moet de hoofdstad van Palestina zijn, beweren de fanatici en ook  gemiddelde, onwetende mensen die niets over de geschiedenis van Het Midden Oosten weten, en doorsnee antisemieten, die het wel weten maar die met leugens hun doel willen bereiken: nl.  de Joden uit de weg ruimen.

Hoofdstad van de Palestijnen?

Houd goed in gedachten als het hierover gaat: In de vier honderd jaar waarin Jeruzalem deel was van het Ottomaanse (Turkse) rijk van 16e eeuw tot 1918, en tijdens de twintig jaar (tussen 1948-1967) dat  Oost- Jeruzalem en de Oude stad onder Jordaans bestuur vielen, heeft niemand ooit  gesproken over  “Jeruzalem de hoofdstad van Palestijnen”, met geen woord. Plotseling, na juni 1967, toen Israël in de Zesdaagse Oorlog de stad weer verenigde, toen  werd Jeruzalem geclaimd als de exclusieve hoofdstad van het Palestijnse volk.

Wat is er mis mee als de Joden over Jeruzalem een soeverein bestuur voeren, de eerste keer in de geschiedenis dat vrijheid van religie hier voor alle religies en ongelovigen toegestaan en verdedigd wordt? Wat is er mis mee als de Joden hun vaardigheden gebruiken om een moderne, democratische stad binnen een  democratisch land te besturen,te ontwikkeling en de moderniteit te integreren in allerlei tradities die deze stad al 3000 jaar beïnvloed hebben met hun impact tot op vandaag.

Het antwoord is voor de hand liggend voor wie de geschiedenis van de Islam wil erkennen: De religie van de Islam, en haar theologie zijn niet bevrijd van hun houding dat de Joden  alleen als dhimmi’s onder een Islamitische overheid in het Midden Oost mogen bestaan (d.w.z. tweede klas bewoners nota bene, geen burgers ) maar nooit, never nooit, als een soevereine samenleving of (men durft het bijna niet hardop te zeggen) als een staat. Dat zou een diepe belediging van de Islam zijn. Waarom dat zo is, moet men aan Moslim theologen vragen. Niettemin, mijn bestudering van de Islam (met alle bescheidenheid want ik ben geen Moslim expert) geeft mij de indruk dat deze theologie in zijn narratief erkent dat Allah ooit de Joden als volk heeft uitgekozen. Maar door hun zonden heeft Hij hen verworpen en heeft Hij Zijn heiligheid aan de profeet Mohammed overgedragen met als doel de glorie en de universele verspreiding van de Islam door woord of zwaard (whatever works) .

Dat is hoe het zit, lieve mensen, of je wilt of niet. Het gaat niet over de Palestijnen, maar over de Islam. De Palestijnen zijn pionnen in de handen van de Moslim theologen die de cultuur van de islamitische samenlevingen  bepalen en ook de manier waarop er over het verleden nagedacht wordt. Zij interpreteren hun Wirkungsgeschichte, hun uitleg over hoe de Islam zich in werkelijkheid ontwikkelde tot en met het moderne fenomeen van de terroristische jihad. Door deze wrede ontwikkeling worden wij allemaal op het vliegveld van binnen en van buiten bekeken door detectiemachines en moeten we lijfelijke controles ondergaan.

Laat het helder zijn, om misverstanden  te voorkomen: ik weet dat niet alle moslims terroristen zijn en zelfs niet de meerderheid, maar in onze beleving zijn de meeste terroristen ter wereld wel door hun versie van de Islam gemotiveerd, helaas. En dit is ook wat zij  beweren, soms hardop, soms in geschriften. Er zouden andere versies mogelijk zijn die wel voor vrede pleiten, want er zijn geen religies of heilige boeken die niet in principe open staan voor interpretatie. Deze opties m.b.t. de Islam liggen alle in de handen van Moslim geleerden, imams, theologen en dergelijke. Wij moeten niet onze democratische fantasieën, hoop, of wensen op hen projecteren. Wij moeten alert zijn op wat zij zeggen en wat zij doorgeven in de familiecultuur, scholen, madrassa’s, moskeeën, literatuur, kranten, boeken, tijdschriften, preken, internet, websites, podcasts, en straatcultuur.

Trouw journalist Sylvain Ephimenco citeert in zijn column ‘Eenzijdig’ (9 dec.2017) het jaarlijkse Freedom of Thought Report van de International Humanist and Ethical Union.  Het gaat over “landen waar religieuze onverdraagzaamheid de gevangenissen en kerkhoven vult. Van de dertig ergste staten ter wereld zijn er 28 islamitisch. De andere twee zijn China en N. Korea. Van de dertien landen waar je voor blasfemie of apostasie de doodstraf krijgt, is er niet eén  niet islamitisch.” Conclusie van het rapport: “Het resultaat van dit alles is dat het islamitische staten zijn en islamitische bevolkingsgroepen die de meest voorkomende en vaak de meest serieuze bedreiging vormen voor de niet-religieuze mensen in hun samenlevingen”.

Conclusie

Het antisemitisme van voor 1948 tegenover Joodse  gemeenten en individuen is na de stichting van de staat Israël overgegaan in een vorm van antisemitisme tegenover de Joodse staat. De vrijheid waarop het Jodendom zich baseert, is een bedreiging voor elke totalitaire samenleving, of het nu onder het fascisme is, nazisme, communisme, de Islam en ooit ook (misschien op sommige plekken nog) Christendom. Alle ideologieën die menen mensen te kunnen reduceren tot eén exclusief en alomvattend  idee van geloof, begrip, gesprek, of bestaanswijze, staan inherent vijandig tegenover Jodendom. Daarin bestond de grote zonde van Babel, een cultuur uit “eén taal en eendere woorden”.

De Joodse tegenovergestelde stelling dat “de mens naar het beeld van God is gemaakt “ is de hoeksteen geworden van onze vrije, democratische, seculiere samenleving, die gebaseerd is op het recht van een ieder op “ leven, vrijheid en het najagen van geluk” (om de proloog van de Amerikaanse grondwet te citeren). Zolang de Islam niet in staat zal zijn om de eigen religie op een andere wijze te interpreteren tegenover andersdenkenden en andere bestaanswijzen ( in de vorm van verenigingen of zelfs naties), zal Jeruzalem nooit door hen erkend worden als hoofdstad van de Staat Israël, de enige staat in het Midden Oosten die vrijheid garandeert. Haal maar diep adem, rustig aan, want theologie verandert niet zo snel. Steun met een warm hart het bestaan van Israël, respecteer haar inspanning om een vrij land te blijven in dit ingewikkelde Midden Oosten, omringd door vijanden die elkaar de hersens inslaan. Of val het in elk geval niet lastig met salonfähige adviezen over hoe je je naaste moet liefhebben als hij je met bomgordels bedreigt en aanslagen pleegt op onschuldige burgers door auto’s en vrachtwagens als wapens te gebruiken.

De moed van de overlevers

Lezing: Dr. Bart Wallet – Van de marge naar het centrum en weer terug.
Datum:  maandagavond 19 juni om 20.00 uur
Locatie: Wethouder van Eschstraat 165 in Oss (Pinsterterp)

Het Genootschap Nederland Israël afdeling Brabant Oost nodigt u van harte uit om de lezing van dr. Bart Wallet bij te wonen.

Zo’n 140.000 Joden verbleven in mei 1940 in ons land; in mei 1945 waren er ongeveer 108.000 vermoord. Van de 70.000 Joden in Amsterdam kwamen er niet meer dan 10.000 terug. “Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen…”

Het zijn getallen als in een statistiek, maar achter elke niet teruggekeerde mens, man… vrouw… kind… schuilen tranen, snijdend verdriet en hopeloze verlorenheid. De teruggekeerden, maar ook de ondergedokenen, hebben de pijn nog tientallen jaren moeten dragen. Ze waren berooid en arm geplunderd, soms door ‘hulpvaardige’ buren en kennissen, die ze hun spullen hadden toevertrouwd “tot we weer thuis zijn”. Maar die hulpvaardigheid…

Jaren na de oorlog ging Marga Minco in Amsterdam op zoek naar de spullen uit haar huis. “Ik had sterk de indruk”, schrijft ze in Nagelaten dagen, “dat ik Mr Stelerius overviel. Hij wilde me niet binnenlaten. Maar ik drong aan en hij kon niet anders. In de kamer zag ik de spullen van mijn moeder, maar hij zei dat het allemaal van hem was…” Zo verging het bijna alle teruggekeerde Joden.

Ondanks het verdriet, door verlies, verraad en teleurstellingen bouwden de overlevende Joden aan een nieuwe joodse gemeenschap. Met heel veel moed en doorzettingsvermogen. “Tegen veler verwachting in”, schrijft de historicus Bart Wallet. Maar niet de gemeenschap zoals zij was. “Er is veel veranderd. Daarin speelde de ruimte die de Nederlandse samenleving aan de overlevers gaf een belangrijke rol, maar ook de internationale joodse ontwikkelingen, het verschuivend zelfbeeld van de Nederlandse Joden en de invloed uit de Verenigde Staten en Israël, nieuwe thuislanden van veel Nederlandse en Europese overlevers”.

Dr. Bart Wallet vertelt ons daarover op maandagavond 19 juni om 20.00 uur in de Pinksterterp, achter de Paaskerk, Wethouder van Eschstraat 165 in Oss. Zijn tweede lezing voor ons genootschap is getiteld: Van de marge naar het centrum en weer terug.

 

30 april: Jom Ha’atzmaoet

“Vertel me eens wat over vriendschap”

met medewerking van cabaretier René van den Beld

 

Zondag 30 april 2017  15.00-17.00 uur

“Vertel me eens wat over vriendschap”. Met deze originele presentatie komt cabaretier René van den Beld (1944), naar Vught om Israëls  69e  Onafhankelijkheidsdag op te luisteren. Rene, tevens tekstschrijver en theoloog,   treedt als solo-performer overal in Nederland op met verschillende programma’s: Rondjes om de KerkMenswording  op kousenvoeten en Al te goed  is buurmans gek. Zijn optreden wordt gelardeerd met liederen zoals Vasili Grossmanj’s The Jewish Song en Joe Cocker’s, With a little help from my friends.

Het welkomstwoord is van Marja van den Beld, voorzitter van de afdeling Brabant Midden van het Genootschap. Rabbijn Dr. Tzvi Marx  zal uitleggen hoe het Hebreeuwse woord “ gabber” (vriend) in het Nederlandse spraakgebruik terecht is gekomen.

De Bijbelse stelling dat “het niet goed is voor de mens alleen te zijn” geldt zowel voor volkeren als voor individuen. Dit is de basis van deze jaarlijkse bijeenkomst: de betrokkenheid tussen Nederland en Israël als “gabbers” te bevorderen. Tijdens de pauze zijn er Israëlische lekkernijen te genieten en producten te koop.

Locatie: De Lambertuskerk,  Helvoirtseweg  5 in Vught.
Entree: €8 bij de ingang incl. koffie/thee en lekkernij.
Programma: Download hier alvast het programma

Older Posts »